Accountants werken samen om ondernemers door crisis heen te helpen

Jeffrey Zomer
Foto: Eigen foto

Hoogeveen – Hoewel de economische gevolgen van de coronacrisis op veel vlakken in onze regio nog mee lijken te vallen, zijn er toch steeds meer signalen dat veel ondernemers met grote financiële problemen te maken gaan krijgen. Mulderij & Partners werkt samen met accountants in de regio, met als gemeenschappelijk doel ondernemers zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. Jeffrey Zomer, accountant en belastingadviseur bij Mulderij & Partners: “Wij houden bij onze relaties de vinger aan de pols, om zo tijdig problemen bespreekbaar te maken en samen met de ondernemer naar oplossingen te zoeken.”

Jeffrey schetst een divers beeld van de situatie in onze regio: “Een aantal sectoren loopt nu nog goed door, zoals onder andere de bouw. Tegelijkertijd zien we dat andere sectoren keihard worden getroffen, zoals bedrijven in de horeca en vrijetijdssector. Ondernemers moeten hun businessmodellen aanpassen op veranderende en soms onvoorspelbare omstandigheden. De één slaagt daar beter in dan de ander. Wij zien ook dat sommige ondernemers moe worden van de continue onzekerheid. Doordat er weinig perspectief is verliezen zij – begrijpelijk – de motivatie. Deze situatie levert naast financiële problematiek dan ook heel wat sociaal-emotionele problematiek op. Want het is mens-eigen om anderen niet teveel te willen belasten met problemen en het zo lang mogelijk zelf te proberen. Als accountant proberen wij signalen zo vroeg mogelijk te herkennen en helpen wij onze relaties zo proactief mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van beschikbare regelingen en  het aanvragen van subsidies. Nu deze mogelijkheden ook steeds verder worden afgebouwd, terwijl de omstandigheden zo mogelijk nog zwaarder worden voor ondernemers, voorzien wij meer ondernemers in nood.”

Schakel op tijd hulp in

“Ik wil ondernemers oproepen niet te wachten met het vragen naar hulp, of dat nu bijvoorbeeld bij een brancheorganisatie of de accountant is. Hoe kan het bestaande businessmodel aangepast worden aan de huidige situatie en de blijvende toename van digitalisering? Welke financieringsmogelijkheden zijn er nu traditionele financiers zich steeds meer terugtrekken? Hoe pijnlijk het ook is, voor een aantal ondernemingen is een bedrijfssluiting de onvermijdelijke uitkomst. Ook daarbij moeten goede afwegingen gemaakt worden. Wat is de juiste manier en de beste timing om de schade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken? Als accountant zijn wij er om te sparren met onze relaties en ze zo goed mogelijk door deze zware periode heen te helpen. Om dit optimaal te organiseren stemmen we binnen de regio zo goed mogelijk af met andere accountantskantoren, financiers en overheden.”

Info: https://mulderijenpartners.nl/